Enguany llançam MENTORiment en femení, un conjunt de tallers adreçat a les joves interessades en les àrees de ciències, tecnologies, enginyeries i matemàtiques (STEM), duts a terme per doctores i professores investigadores que suposen un exemple del fet que la ciència també és cosa de dones. Els tallers són els següents:

  1. Montserrat Rodróguez: Els químics reciclam… Oli
  2. Catalina Picornell i Francesca Molinos: Experiències de física
  3. Josefa Donoso: Espectroscòpia, color i matèria
  4. Carmen Rotger: Els gels: viatja al món tou
  5. Cristina Manresa: Disseny centrat en l’usuari