Taller Els químics reciclam… Oli
Àrea Química Inorgànica
Descripció L’oli de cuina usat és un residu, que abocat pel desguàs és capaç de contaminar 40000 vegades el seu volum d’aigua. A aquesta activitat aprendrem a fer sabó amb aquest oli usat per tal de donar-li un nou ús. També coneixerem altres usos que li podem donar, com ara la fabricació de biocombustible per als motors dièsel.