En aquesta segona edició de MENTORiment volem sentir-vos, perquè sabem que teniu alguna cosa interessant per dir-nos. Per aquest motiu, proposam un concurs en què els participants treballaran l’expressió comunicativa mitjançant la creació i exposició pública d’una micropresentació (elevator speech).

I, què és una micropresentació? Aquest terme es refereix a l’habilitat que s’aplica en qualsevol exposició d’un projecte per oferir, ja sigui en grup o de manera individual, una idea. Aquesta acció es desenvolupa davant de possibles clients o accionistes que tenen la possibilitat de donar sortida al vostre projecte. D’això tracta la micropresentació: d’oferir les idees clares, precises i fer-ho d’una manera que conquereixi el públic.

Aquí en teniu tota la informació.