Taller Els gels: Viatja al mon tou
Àrea Química Orgànica
Descripció Heu pensat mai per què hi ha sòlids tous que estan formats majoritàriament per matèria líquida? Aquest taller ens endinsarà en el món de la matèria tova observant els canvis que es produeixen en un líquid quan afegim gelificants. Es manipularan i prepararan diferents tipus de gels, s’estudiaran les seves propietats i aplicacions, i s’analitzaran els seus comportaments enfront d’estímuls externs (calor, sals, etc.)