MENTORiment és un programa d’enriquiment extracurricular dirigit a l’alumnat de les Illes Balears identificat amb altes capacitats intel·lectuals. Organitzat per la Universitat de les Illes Balears, a través del Programa d’atenció a les Altes Capacitats Intel·lectuals (PACIS), en col·laboració amb la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat.

Està orientat a l’alumnat identificat amb altes capacitats intel·lectuals de tercer i quart curs d’ESO, de batxillerat i de Formació Professional dels centres de les Illes Balears. Per a l’alumnat procedent de Menorca, Eivissa i Formentera hi haurà la possibilitat de gaudir d’ajudes per al transport de l’estudiant i un/una acompanyant en cas de ser menor d’edat.

Als centres educatius de les Illes Balears hi ha detectats més de 1.000 alumnes d’altes capacitats que poden acollir-se al programa MENTORiment.

El programa permet als estudiants de gaudir d’una sèrie d’activitats en forma de tallers que incorporen continguts de les diferents àrees de coneixement amb l’objectiu final d’arribar a oferir un ventall que reuneixi diverses disciplines universitàries i incentivar les vocacions professionals per mitjà de l’experimentació i l’ús del mètode científic, en un moment en què necessiten informació per orientar el seu futur.

MENTORiment és un programa gestionat i coordinat pel Programa d’atenció a les Altes Capacitats Intel·lectuals de la Universitat de les Illes Balears i en col·laboració amb la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Formació Professional de les Illes Balears. Totes aquestes activitats seran coordinades i avaluades per especialistes de la Psicologia i l’Educació de la UIB.

El Programa d’atenció a les Altes Capacitats Intel·lectuals sorgeix de la feina del Grup de recerca en Altes Capacitats (GIAC), que exerceix, des de l’any 2012, una àrdua labor en el camp de la identificació i promoció de la intel·ligència, les altes capacitats i l’estudi per conèixer-les, en benefici de la societat i dels alumnes amb aquestes característiques.

MENTORiment té un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern dels Illes Balears i la UIB per a la implantació d’un «Protocol d’identificació d’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals» creat i gestionat pel grup GIAC, que està demostrant complir amb els criteris de qualitat esperats.