MENTORiment és un programa d’enriquiment mitjançant tallers mentoritzats destinats a alumnat identificat amb Altes Capacitats Intel·lectuals (ACI), gestionat i coordinat pel Programa d’atenció a les altes capacitats (PACiS) finançat per la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat de les Illes Balears.

Mentories: